Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Autoschade Hurkmans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Autoschade Hurkmans behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Autoschade Hurkmans of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Autoschade Hurkmans en vrijwaren Autoschade Hurkmans derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Autoschade Hurkmans worden verveelvoudigd. Mocht Autoschade Hurkmans op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk makende materiaal of links op de site, dan heeft Autoschade Hurkmans het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.